Kosten

Informatie

Wilt u meer weten over de diensten die wij aanbieden? Bel 24 uur per dag 035 531 1880 of mail info@carecompany.nl

Onze keurmerken

Vergoedingen

Wat de kosten voor de zorg zullen zijn is afhankelijk van meerdere factoren. Zo spelen hoeveelheid en soort zorg een rol. Mogelijk heeft u recht op een vergoeding voor een deel van de kosten. Moet u dit zelf betalen of kan het vergoed worden door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar? Onze zorgcoördinatoren ondersteunen u graag in het kiezen van de juiste manier voor de eventuele vergoeding van uw thuiszorg. 

PGB en WLZ

PGB
Met een indicatie kunt u kiezen tussen Zorg in Natura (ZiN) of een persoonsgebonden budget (PGB). Bij een pgb ontvangt u een budget waarmee u zelf zorg kunt inkopen.

Vergoeding vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
De Wet Langdurige Zorg (WLZ) is er voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Denk aan ouderen met dementie, ernstig chronisch zieken of mensen met een lichamelijke beperking. Met een WLZ-indicatie kunt u 24 uur zorg of toezicht krijgen in uw nabije omgeving.

We helpen u graag met het kiezen van een eventuele vergoeding!