care-company-logo_website

VOG verklaring

De verklaring omtrent gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor het uitvoeren van uw werkzaamheden.

Deze formulieren zijn op te vragen op het kantoor van Care Company of te downloaden . Ga naar “aanvragen VOG”.

Vul het aanvraagformulier voor de VOG als volgt in:

  • Invullen van uw persoonsgegevens
  • Hokje 45 aankruisen
  • Pag. 3 niet invullen
  • Handtekening en stempel van Care Company

Zet op iedere pagina uw paraaf. Heeft u het formulier ingevuld, stuur deze naar Care Company Laren bv, 1251 LJ Laren.

Daarna sturen wij het formulier getekend en getempeld naar u terug.

U gaat met een geldig identiteitsbewijs en het ingevulde formulier naar het Gemeentehuis. De Gemeente stuurt het naar Justitie.

Binnen 2-4 weken ontvangt u een verklaring omtrent gedrag thuis.

Graag willen wij een kopie op kantoor van u ontvangen. De kosten liggen rond de €.30,-