care-company-logo_website

Praktische informatie

Kamer van Koophandel

Als zelfstandige zorgverlener moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel

Klachtencommissie

Als zelfstandige zorgverlener is het belangrijk om aangesloten te zij bij een klachtencommissie.

U kunt de cliënt dan een objectieve behandeling van een klacht garanderen als u er beiden niet uitkomt. Dit kunt u bv doen bij:

  • Kiwa
  • Solo partners

Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg ( Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heet de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoud. Ook wat de mensen moeten doen als zij klachten hebben over de zorg.

Dit staat in deze wet beschreven.

Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

Werktijden

Afhankelijk van de tijden waarop u beschikbaar bent , bieden wij u cliënten aan waar u , als het u schikt, zorg kunt gaan verlenen. Het is de bedoeling dat u meerdere cliënten voor uzelf organiseert waar u met regelmaat uw diensten kunt aanbieden. Aan te raden is minimaal 3 cliënten per jaar waar u langere tijd werkt.

De zorg wordt meestal in teamverband geboden, zodat u collega’s heeft waarmee u de zorg kunt overleggen. De cliënten roosterbespreking is gewoonlijk om de 4 a 6 weken.
Deze bespreking vindt plaats bij de cliënt, een neutrale plaats b.v. op het kantoor van Care Company ,die een ruimte hiervoor beschikbaar stelt.

Verhindering

Mocht u door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden verhinderd zijn, dan vragen wij u zo spoedig mogelijk voor vervanging te zorgen door contact op te nemen met uw teamleden bij deze cliënt. Het is namelijk voor de cliënt het prettigst als bij verhindering een vast teamlid de zorg van u overneemt. Als dat niet lukt vragen wij zo snel mogelijk contact op te nemen met een van onze medewerkers op kantoor.

Leidraad belastingdienst

Zie dit document