care-company-logo_website

Benodigdheden voor inschrijving

Besluit u om via Care Company als zelfstandige zorgverlener in de zorg te gaan werken, dan moet u de volgende stappen doorlopen:

Stap 1 – inschrijven

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier op deze website. Zorg ervoor dat u voor het inschrijven onze informatiebrochure en de algemene voorwaarden heeft doorgelezen.
Heeft u vragen daarover dan kunt u ons altijd bellen.Wanneer u het inschrijfformulier heeft ingevuld, krijgt u een automatische bevestiging op uw e-mailadres. Zodra wij uw inschrijving hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak voor een oriënterend intakegesprek.Heeft u al uw bescheiden op orde en is er een wederzijds goed gevoel dan kunnen wij u direct inschrijven en de juiste werkomgeving voor u gaan zoeken.

Stap 2 – Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek graag de volgende originele papieren meenemen
 • Pasfoto en CV
 • Diploma’s
 • Identiteitsbewijs. Dit kan uw paspoort of ID zijn. Geen rijbewijs.
 • Uw BIG registratie (indien u verpleegkundige bent)
 • Inschrijving branchevereniging
 • Vanaf niv.3 inschrijving kwaliteitsregister ( nr. doorgeven svp)
 • VOG verklaring ( Verklaring omtrent gedrag). Deze mag niet ouder zijn dan 3 mnd.
 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • AGB-code ( www.agbcode.nl) 2 x 1 voor je bedrijf en 1 persoonlijk ( 41 en 61) vanaf niv. 3
 • Kopie polis blad beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Bewijs van inschrijving klachtencommissie
 • Hepatitis B bewijs