care-company-logo_website

Cliëntenraad

De zorg in Nederland is voortdurend in ontwikkeling en is niet bepaald rustig. Wij, Care Company, hebben dat niet in de hand. Wat wij wel kunnen sturen is de geleverde zorg door ons aan onze cliënten. Wij streven ernaar om iedere keer de zorg en onze diensten op een hoger niveau te brengen en te houden. De tevredenheid van onze cliënten en kwaliteit van de geleverde zorg staan bij ons bovenaan!

Om dit te kunnen realiseren is een cliëntenraad een belangrijke schakel in het geheel!

Het is van groot belang dat de stem van de cliënt gehoord wordt, zodat deze leidt tot verbetering van de zorg. In de cliëntenraad kunnen cliënten meepraten over de zorg die zij ontvangen of die hun partner/ familielid ontvangt. U heeft de gelegenheid om mee te praten en denken over hoe u de ideale zorg ziet. Over de aanpassingen die u nodig vindt.

De cliëntenraad heeft een adviserende taak. Niet alleen over de zorgverlening maar ook over het functioneren van de organisatie zelf, bijscholingen van de zorgverleners, jaarlijkse keuringen ( ISO9001:2015) en nieuwe projecten.

Om de medezeggenschap van cliënten een richtlijn te geven is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen ontstaan. De cliëntenraad voert namens alle cliënten overleg met de directie.

Stichting Care Company Thuiszorg is lid van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC-1003878).

De LOC behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliëntenraden en hun achterban. Onder anderen bij de overheid, de verzekeraars en de koepels van zorgorganisaties. Zo is de LOC betrokken bij de evaluatie van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Ook denken ze mee over het zorgbeleid in de toekomst.

Wilt u deelnemen in onze cliëntenraad?

De cliëntenraad komt minimaal 3 x per jaar bij elkaar. De tijdsduur is afhankelijk van de ingekomen stukken. Wilt u meedenken en onze kwaliteit meehelpen op een hoger niveau te brengen? U bent van harte welkom.

Voor meer informatie over onze cliëntenraad kunt u tijdens kantoor uren bellen naar 035-5311880 of u kunt ons een mail sturen naar clientenraad@carecompany.nl.

Mocht u deel willen nemen dan kunt u ook het cliëntenraad formulier invullen en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!