care-company-logo_website

Terminale zorg

Wanneer iemand te horen krijgt dat degene , of een dierbare op korte termijn zal komen te overlijden, staat de wereld even stil….

Een van de eerste reacties zou kunnen zijn:” wie kan mij helpen en wat is er mogelijk”.

Care Company heeft al ruim 29 jaar ervaring in het verlenen van terminale en palliatieve zorg.

Wij en de zorgverleners zetten onze ervaring en deskundigheid in om zowel de cliënt as hun naasten te begeleiden in deze intensieve en emotionele periode.

Vele van de zorgverleners hebben naast een brede ervaring ook speciale scholing op dit gebied gevolgd.

Vaak wordt er in deze situatie gestart met nachtdiensten (minimaal van 23:00 tot 07:00 uur) zodat de partner of naasten zelf een goede nachtrust kunnen genieten om weer fit te zijn voor de dag zorg.
Dan is de volgende stap uitbreiding van uren tot 24 uur continue zorg.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.