care-company-logo_website

24-uurzorg (aaneengesloten)

Wanneer er continue begeleiding, zorg en/ of verpleging nodig is en u graag thuis wilt blijven wonen, kan 24 uur zorg een goede oplossing zijn.

Wij stellen voor u een team samen van rond de 5 zorgverleners, die afwisselend met elkaar 7 dagen per week, 24 uur per dag bij u thuis aanwezig zijn.

De zorgverleners slapen dan ook bij u. Gedurende de nacht mag er ook een beroep op hen gedaan worden.
Overdag ondersteunen zij bij de dagelijkse verzorging, verlenen de nodige verpleging en/of verzorging. Zo nemen zij een deel van de huishoudelijke taken over en worden de maaltijden verzorgd.

En wilt u een tijdje prive tijd met uw naasten? Dan trekt de zorgverlener zich terug, maar zij is in de buurt voor het geval er zorg nodig is.