care-company-logo_website

Financiën

Wat de kosten voor de zorg zullen zijn is afhankelijk van meerdere factoren.
Zo spelen hoeveelheid en soort zorg een rol.
Mogelijk heeft u recht op een vergoeding voor een deel van de kosten.

Daarom is het goed te weten dat de Nederlandse overheid een zorgplicht heeft voor iedereen die in Nederland woont en in Nederland belasting betaald.

De overheid heeft de zorgplicht uitbesteed aan:

1 .De Zorgverzekeraars voor de Verzorging en Verpleging

Kijk op uw polis blad wat voor een verzekering u heeft . Er zijn 2 mogelijkheden:

A. Zorg in Natura

U krijgt een thuiszorgorganisatie toegewezen in uw regio die een contract heeft met uw Zorgverzekeraar ( ZV). U krijgt geen rekening maar u moet wel een eigen bijdrage betalen welke naar u toe wordt gestuurd via het CAK.

B. Restitutie polis

U kunt wel uw eigen thuiszorgorganisatie uitkiezen . Deze organisatie hoeft geen contract te hebben met uw ZV. De ZV betaald een groot percentage van de rekening. Afhankelijk van de tarieven die uw thuiszorgorganisatie is overeengekomen met uw ZV.

Bel altijd vooraf met uw zorgverzekeraar . Let op verplichting : Binnen 2 weken moet er een zorgindicatie worden opgemaakt door een wijkverpleegkundige ( niveau 5) en op basis van deze indicatie kan de zorg geleverd worden.

2. Wet langdurige zorg (WLZ) aanvragen via het Zorgkantoor in uw regio.

Wanneer u blijvend intensieve zorg nodig heeft kunt u wellicht een deel gefinancierd krijgen via de WLZ.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u hiervoor in aanmerking komt. Zij komen bij u langs voor een intake en geven daarna een zorgindicatie af. De zorg kunt u nu zelf inkopen.
Als u een WLZ indicatie heeft en u vraag de zorg in de vorm van een Persoons Gebonden Budget (PGB) aan, dan kunt u bij Care Company terecht voor de uiteindelijke zorg.

3.De Gemeente voor de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor de huishouding en begeleiding

U moet naar het Zorgloket in uw Gemeentehuis om na te vragen of u ondersteuning kunt ontvangen via de WMO

4.Particuliere zorg

U kunt ten alle tijden particuliere zorg via Care Company aanvragen.

5.PGB ( Persoongebonden Budget)

Graag verwijzen wij u naar onderstaande link, voor verdere informatie m.b.t. het aan vragen van een Persoonsgebonden Budget.

https://www.svb.nl/int/nl/pgb/een_pgb_aanvragen/hoe_vraagt_u_een_pgb_aan/

Wij hebben een contract met de volgende zorgverzekeraars:

 • VGZ
 • Iza
 • UMC
 • Unive
 • Zekur.nl
 • Bewuzt
 • IZL
 • Promovendum
 • Besured
 • National Academic
 • Caresq
 • Eucare
 • Aevitae

Ook werken wij met de overige zorgverzekeraars waar we geen contract mee hebben. Deze lopen via een machtiging.