care-company-logo@3x-min

Disclaimer

Care Company spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Care Company behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Care Company geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgden hiervan. Ook kan Care Company geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Care Company garandeert niet da naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdens worden ontvangen en verwerkt en aanvaart geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Care Company aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Informatiebrochures

brochure-two-min

In onze cliënten informatiebrochure kunt u alles uitgebreid lezen.