A A

 


»Nieuws
»Contact
»Bijscholingen
»Werken in de thuiszorg

 

 

Informatiebrochure

In onze cliënten informatiebrochure kunt u alles uitgebreid lezen.

Download »
brochure


In onze zzp informatiebrochure kunt u alles uitgebreid lezen.

Download »

 

Kwaliteit

Care Company hecht veel waarde aan kwaliteit. Dit wordt door ons gewaarborgd door middel van een aantal belangrijke instanties in de zorg. Wij zijn namelijk in het bezit van het ZorgThuis keurmerk en Iso 9001: 2015 keurmerk, V&VN en Ecabo.

Ook bemiddelen wij zorg in de vorm van Particuliere zorg, PGB en de Zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de keurmerken kunt u op het logo klikken.

Tevredenheidsonderzoek

Jaarlijks laat Care Company een tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder de klanten. Het meest recente onderzoek is gedaan in maart 2019 onder onze zorgverleners. In 2020 zal er weer een cliententevredenheidsonderzoerk worden gedaan.Hieronder vindt u een uitgebreid verslag van de resultaten van eerdere onderzoeken.

Tevredenheidsonderzoek 2014 (pdf)
Tevredenheidsonderzoek 2012 (pdf)
Tevredenheidsonderzoek 2009 (pdf)
Tevredenheidsonderzoek 2007 (pdf)


BTN Keurmerk
Sinds 2006 is Care Company in het bezit van het BTN Keurmerk. Sinds 2018 heeft deze branchevereninging zijn naam veranderd in ZorgThuis. Deze
 brancheorganisatie is van en voor ondernemingen die in Nederland actief zijn als bemiddelingsbureau in de thuiszorg. 

Van een zorgaanbieder die lid is van ZorgThuis wordt kwaliteit verwacht. Dat moge blijken uit het  Keurmerk: een structureel kwaliteitszorgsysteem, waarin vraaggestuurde zorg en continue verbetering van zorgverlening centraal staan. 


 

Een zorginstantie die is aangesloten bij ZorgThuis is herkenbaar en moet daarom voldoen aan een gedragscode, vergelijkbaar met de gangbare professionele gedragscodes. Daarbij kunt u denken aan: cliëntgerichtheid, professionaliteit, toegankelijkheid, servicegerichtheid en transparantie.

 

ISO Certificaat
Sinds juni 2006 is Care Company in het bezit van het 
HKZ Certificaat. HKZ, Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, is een kwaliteitsinstituut. Het instituut stelt kwaliteitsnormen op voor een groot aantal branches in Zorg en Welzijn. Sinds 2015 is het HKZ certificaat omgezet naar ISO 9001:2008. Nu, sinds 2018, zijn deze kwaliteitsnormen weer aangepast en te vinden op ISO 2001:2015

  

ECABO en SBB

Care Company Thuiszorg is door de twee hoogstaande kenniscentra ECABO (sinds 2012) en SBB (sinds 2017) erkent als leerbedrijf. Het hoogstaande kenniscentra SBB heeft Calibris vervangen.

          

 

V&VN

V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Zij zijn dé beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het Care Cursus Centrum is geaccrediteerd door V&V om punten uit te geven bij bepaalde trainingen. Deze punten kunnen verzorgende en verpleegkundigen gebruiken in hun kwaliteitsregister van V&VN. 

Wij zijn Crebo geregistreerd wat inhoud dat wij voor onze scholingen geen BTW berekenen.

                    


Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze instellingen of onze website. Laat het ons dan weten via een van onze vestigingen.